Otso Reunanen, kuvaaja, tuottaja

"Kuvat ovat ikkunoita tarinoiden ja tunteiden maailmaan. Siellä on helpompaa oppia jotain uutta."

Silja Salmi, tuottaja, psykologi

"Me paneudumme sisältöön ja löydämme elokuvalle asiakkaan viestiä tukevan muodon."

REFERENSSIT

"Me ollaan erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja prosessiin. He ymmärsivät alusta alkaen tavoitteemme ja sisältömme."

– Anu Castaneda, Psykologian dosentti, THL

OMNIA KOULUTUSYHTYMÄ

“Kysy, kuuntele ja kerro” (2023), 26 min

Vuorovaikutustaitoja opitaan havainnoimalla fiktiivisiä työyhteisön tilanteita. Kokonaisuus antaa työkaluja ja rohkeutta toimia stressaavissa vuorovaikutustilanteissa.

SISÄMINISTERIÖ / AMIF

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille (2023), 24 min ja 17 x n. 18 min

Videosarja tarjoaa tietoa ja ymmärrystä rasismin vastaiseen työhön. Dokumenttielokuva ja 16 visuaalista luentoa.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS (THL)

Mielenterveyttä maahantuloon (2022), 13 x 5-10 min

Videosarja tarjoaa vertaistukea ja tietoa mielenterveydestä. Kolme lyhytdokumenttia ja 10 luentoa. Kohderyhmänä Suomeen muuttaneet pakolaiset.

BARNAHUS-HANKE

Vanhemmuus Suomessa (2021), 7 x 10 min

Perheet ja ammattilaiset kertovat tarinoita avun saamisesta. Videot ovat osa interventiota ja ne on suunniteltu vahvistamaan luottamusta perhepalveluihin.

MIELI RY

Pienii muutoksii (2020), 7 x 8–20 min

Videoblogin voimasta ammentava kokonaisuus tarjoaa työkaluja oman mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Originaalikonsepti tulee lähelle kohderyhmää.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS (THL)

TERTTU -projekti (2020), 13 x 3–4 min

Käytännönläheiset videot rohkaisevat ja perehdyttävät hoitajia käyttämään Migrin ja THL:n uutta pakolaisten alkuterveystarkastusmallia.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS (THL)

PALOMA -videosarja (2019) 23 min, 15 x 20 min

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Videosarja tarjoaa tietoa ja ja ymmärrystä empaattiseen kohtaamiseen pakolaistaustaisten ihmisten kanssa. Se koostuu dokumenttielokuvasta ja 15 videomuotoon tuotetusta luennosta.

VÄESTÖLIITTO

SEKSUAALIOIKEUDET -kampanjavideo (2019) 90 s

Väestöliitto halusi viestiä, että seksuaalioikeuksien edistäminen on tärkeä kehityspoliittinen asia. Kampanjavideo haastaa katsojan eläytymään nuoren tytön maailmaan.

HUS

OPPI-vanhemmuustaito -ohjelma (2018), 8 x 4-7 min

HUS:in tilaama videosarja vanhemmille, jotka haluavat oppia myönteisiä kasvatuskeinoja. Videoilla katsoja havainnoi arkisia, autenttisen tuntuisia vuorovaikutustilanteita. Videot on käsikirjoitettu ja ohjattu tarkasti tieteellisen tiedon pohjalta.

FINNOSCHOOL OY

OPISKELUINTOA (2018) 4 min

Finnoschool Oy ja Opetushallitus halusivat innostaa opettajia osallistumaan täydennyskoulutuksiin. Videolla opettajat ja oppilaat kertovat ajatuksiaan uusista opettamis- ja oppimistyyleistä.

ROAR HELSINKI

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ (2018) 2 x 3 min

Videoilla kerrotaan, miten pitkäaikaissairaus on vaikuttanut kahden nuoren aikuisen elämään, arvoihin ja asenteisiin. Videot kannustavat hakeutumaan vertaistuen piiriin ja luottamaan tulevaisuuteen.

vuorovaikutus

VÄESTÖLIITTO, FAMMI OY, THERAPLAY RY

AUTENTTISET VUORO­VAIKUTUKSEN KUVAUKSET (2018, 2014) 2 x 3 min, 13 x 3-4 min

Videohavainnointi -konseptin videot kuvaavat autenttisesti vuorovaikutuksen ilmiöitä, joita katsoja voi analysoida. Videot auttavat katsojaa reflektoimaan sekä oppimaan vuorovaikutustaitoja mm. terapeuttisen työn välineinä.

TYÖVÄEN OPINTORAHASTO

TYÖVÄEN OPINTORAHASTO 80 VUOTTA (2017) 6 x 1-2 min

Työväen Opintorahaston toimintaa tehtiin näkyväksi kuuden minidokumentin kautta. Kahdessa niistä esiteltiin TO:n tukemien järjestöjjä ja niiden arvoja, ja neljässä henkilökuvassa keskiössä oli unelmien saavuttaminen haasteista huolimatta.

VÄESTÖLIITTO

KASVATUKSEN VALTTIKORTIT (2017) 4 x 2-3 min

Väestöliitto halusi hyödyntää tutkimustietoa lapsiperheiden arjen tukemiseen. Some-videoiden kautta pikkulapsiperheiden vanhemmille tarjotaan käytännönläheisiä vinkkejä vanhemmuuteen.

AJK-JATKOKOULUTUS OY

ITSEOPISKELU­MATERIAALIT (2017) 7 x 2-6 min

Videot etäopiskelumateriaalina mahdollistavat tehtävänannon suoraan opettajalta oppilaalle, kuten tunnilla. AJK:n mukaan ne ovat selkiyttäneet sisustussuunnittelijoiden oppimisprosessia ja vähentäneet opettajan työtaakkaa.

HELSINGIN YLIOPISTO

ALUMNIN ARVOLUPAUS (2017) 3 x 50 s

Helsingin Yliopisto aktivoi alumnejaan eettiseen ajatteluun ja kannanottoon osana sosiaalisen median kampanjaa. Videoissa kolme tunnettua alumnia kertoo oman arvolupauksensa.

RED HAT

RED HAT STORY (2017) 7 min

Red Hat Nordic explains digital transformation and how to overcome it with open source solutions. The information-rich video is assisted by explanatory animations.

SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO

UUSPERHEIDEN TÄRKEÄT KYSYMYKSET (2016) 5 x 6-9 min

Suomen Uusperheiden liitto halusi antaa käytännöllisiä vastauksia uusperheitä koskettaviin tyypillisiin kysymyksiin dialogin kautta. Keskusteluohjelmassa esiintyy järjestön oma haastattelija, pariterapeutti ja neljä vanhempaa.

SUOMEN PUNAINEN RISTI

ELVYTYS - USKALLA AUTTAA (2016) 20 min

Suomen Punainen Risti tilasi fiktiivisen, ensiavun käyttämiseen kannustavan elokuvan. Ohessa elokuvan traileri.

ASIAKKAITAMME

"Videot auttavat vanhempia parempaan vuorovaikutukseen lastensa kanssa. Suosittelemme lämpimästi Opetuselokuvat Oy:n palveluita."

– Lastenpsykiatrian professori Eeva Aronen, HUS

TEKIJÄT

Silja Salmi

Tuottaja, psykologi

044 3005777

silja.salmi @ opetuselokuvat.fi

Otso Reunanen

Kuvaaja

Kristiina Karsten

Leikkaaja

TIETOA VIDEOTUOTANNOSTA

Opetuselokuva

Konseptointi

Budjetointi

Kesto

Prosessi

Esituotanto

Kuvaukset

Jälkituotanto

Kalusto

Työryhmä

Ota yhteyttä

Opetuselokuva

Opetuselokuvan tarkoitus on, että katsoja oppii ja oivaltaa monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Se madaltaa kynnystä tarttua opetettavaan sisältöön, myös katselukokemuksen jälkeen. Hyvässä opetuselokuvassa pedagoginen ymmärrys yhdistyy taitavaan elokuvalliseen ilmaisuun. Opetuksellinen video ammentaa voimansa elokuvien, TV-ohjelmien sekä mainos- ja yritysvideoiden keinoista. Se voi olla asiantunteva, hauska, liikuttava, pitkä, lyhyt, dokumentaarinen tai fiktiivinen. Elokuva on tehokas väline, kun halutaan päästä pintaa syvemmälle, liikuttaa tunteita, ajatuksia ja asenteita.

MIKSI TEEMME NIMENOMAAN OPETUSELOKUVIA

Opetuselokuvien kautta viestitään, opetetaan ja tehdään näkyväksi yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Kun konseptoimme ja toteutamme tilatun videon mahdollisimman laadukkaasti, annamme samalla oman panoksemme tärkeälle asialle. Hyvien asioiden äärellä työskentely on innostavaa.

Kesto

Paras kesto videolle syntyy videolle asetetun viestintätavoitteen perusteella. Lyhyt video on tehokas väline selkeän viestin, mielikuvan tai tunteen välittämiseen. Lyhyellä muodolla on myös helpompaa luoda ja vahvistaa brändiä. Jos välitettävää asiaa on paljon, on perusteltua tehdä pidempi video tai useampi lyhyt video.

Budjetointi

Hyvä tuottaminen tarkoittaa asiakkaan resurssien tehokasta ja avointa kohdennusta. Kun teillä on videolle tavoite, me kykenemme lähestymään budjetointia valitsemallanne tavalla:

  1. skaalaamme videon tuotannon siten, että tavoite saavutetaan asiakkaan budjetoimalla resurssilla
  2. arvioimme asiakkaan budjetin mahdollisuudet tai
  3. arvioimme tavoitteen mukaisen videon kustannukset.

Budjetointi on tärkeää, koska se määrittää tuotannon mahdollisuudet. Usein varsinkin julkisella puolella ja kolmannella sektorilla tarkan kokonaishinnan on oltava etukäteen tiedossa. Erittelemme tuotantojen kustannukset yksityiskohtaisesti, ja kartoitamme projektin raamit ja kustannukset yhdessä asiakkaan kanssa.

Konseptointi

Paras lähtökohta videoprosessin aloittamiselle on mahdollisimman tarkkaan määritelty tavoite. Viestinne sisäistäminen ja toimintaympäristönne ymmärtäminen on meille tärkeää. Siten kykenemme tuottamaan teille videon, joka sopii juuri teidän tarpeisiinne ja budjettiinne, ja tavoittaa kohderyhmän.

Useimmiten laadimme asiakkaan kanssa yhdessä viestintätavoitteen. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaan toiveet ja tarpeet, ja näiden pohjalta konseptoimme videon. Konseptoinnin avulla videolle etsitään paras mahdollinen muoto ja kesto. Kun asiakas on hyväksynyt konseptin, tuotanto voi alkaa.

Prosessi

Miten tuotantoprosessi etenee? Videoprosessin eteneminen tapahtuu samalla logiikalla kuin vaikkapa rakentaminen: ensin ideoidaan, sitten laaditaan suunnitelma ja lopuksi toteutetaan. Tärkeät päätökset tehdään suunnitteluvaiheessa eli käsikirjoitusvaiheessa. Niin pienet kuin isotkin videoprojektit etenevät aina kolmessa vaiheessa:

1. Esituotanto
2. Kuvaukset
3. Jälkituotanto

Esituotanto

Esituotantovaihe pitää sisällään kaiken, mikä tapahtuu ennen kuvauksia. Siihen kuuluu viestintätavoitteen kirkastaminen, konseptointi, ideointi ja budjetointi, joita tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sen jälkeen toteutamme käsikirjoituksen, ja kuvausten suunnittelun, johon kuuluu mm. casting (esiintyjien valinta), aikataulutus, ohjaussuunnitelma ja käsikirjoituksen purku, kuvakäsikirjoitus, kuvauspaikkojen etsintä ja ennakkotutkimus, puvustuksen ja lavastuksen suunnittelu, näyttelijäharjoitukset ja tuotannon tekninen suunnittelu. Kaikki tuotantoon liittyvät yksityiskohdat huomioidaan mahdollisimman tarkasti. Hyvin toteutetun esituotannon jälkeen kuvaukset voivat alkaa.

Kuvaukset

Kuvauksissa voi olla mukana paljonkin ihmisiä: asiantuntijat ja mahdolliset näyttelijät tai esiintyjät, ohjaaja, kuvaaja sekä mahdollisesti muuta teknistä työryhmää kuten äänittäjä, valaisija, kameraoperaattori, kamera-assistentti, lavastaja, rekvisitööri, maskeeraaja ja vaikkapa erikoistehosteasiantuntija. Joskus kuvauksiin tarvitaan pelkästään kuvaaja. Asiakkaan rooli kuvauksissa vaihtelee sovitun mukaan, ja se voi olla esimerkiksi asiantuntijana tai esiintyjänä.

Jälkituotanto

Jälkituotantannossa kuvatusta materaalista rakennetaan käsikirjoituksen mukainen tarina, joka näyttää ja kuulostaa laadukkaalta. Asiakas näkee työversion, josta voit antaa palautetta, ja jonka perusteella videon viimeistely tehdään. Jälkituotannossa on seuraavat vaiheet:

Editointi tarkoittaa mm. leikkausta, jolla videokuvista tehdään toimiva tarina. Editointivaiheessa videoon tuotetaan grafiikka ja mahdollinen animointi käsikirjoituksen mukaan.

Värimäärittelyn avulla videosta tehdään kokonaisuudessaan visuaalisesti kaunis ja jatkuvuudeltaan yhdenmukainen.

Äänisuunnittelu, mahdolliset äänitykset. Äänsuunnittelu on kerronnallinen ja kokonaisuutta yhteen sitova prosessi. Tehdään jälkiäänityksiä (mm. voice over), lisätään musiikkia ja miksataan siten että esimerkiksi puhe kuulostaa selkeältä. Tekstitys lisätään tarvittaessa.

Masterointi tarkoittaa, että video muokataan erikseen siten, että se näyttäytyy parhaalla mahdollisella laadulla eri alustoissa esim: televisio, youtube, facebook, vimeo, DVD, Blu-ray jne... Videon luovutuksessa asiakas saa videot fyysisenä kopioina, linkkinä tai ne ladataan suoraan asiakkaan palveluun (esim. youtube).

Kalusto

Tuotantokalustomme on kattava, laadukas ja riittävä useimpiin tuotantoihin. Omavaraisuus mahdollistaa myös asiakkaillemme kilpailukykyiset hinnat, koska budjetit eivät hupene kolmansien osapuolien laskuihin. Kuvauspaikalla tekniset ratkaisumme on suunniteltu nopeiksi ja tuottavat huippulaadukasta kuvaa ja ääntä. Kuvaus-, valaisu- ja äänityskaluston lisäksi meillä on oma online-editti ja kalibroitu värimäärittely-yksikkö. (Äänistudiot löytyvät kumppaniemme tiloista.)

Kamerat: SONY FS7, 5D MK3, 5DMK2
- Langaton monitorointi (asiakas voi seurata kuvausta)
- 6x bicolor led valaisimet, grip, softbox jne.
- Heavy-duty slider
- DJI Ronin gimbaali
- EYE-Direct suorahaastattelulaite
- Mikrofonit (langattomat, haulikko)
- Kalibroitu Davinci Resolve 4K värimäärittely-yksikkö
- Adobe CC ohjelmistot
ja paljon muuta

Työryhmä

Muodostamme työryhmän videoprojektin koon ja tarpeiden mukaan. Pienimmissä produktioissa työryhmäksi riittää tuottaja, käsikirjoittaja, kuvaaja ja leikkaaja.

Usein työryhmässä on ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijät, tuotantopäällikkö, valaisija, kamera-assistentti, äänittäjä, maskeeraaja, graafikko ja äänisuunnittelija. Suurempiin tuotantoihin osallistuu myös muita elokuva-alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä

Olemme kiinnostuneita kuulemaan ideoistanne ja toiveistanne! Lähetä meille viesti, niin mietitään yhdessä lisää.

Voit olla yhteydessä meihin myös sähköpostilla tai puhelimitse

SILJA SALMI

044-3005777

OPETUSELOKUVAT
Katajanokankatu 3 E 19
00160 Helsinki

KARTTA